Sörnvägen i Skärblacka landsbygd namngavs den 25 oktober 1984

Namnet har hämtats från den närbelägna sjön Stora Sörn. Sjönamnet finns omnämnt första gången på 1400-talet och består av det fornsvenska ordet sør som betyder smuts.