Den 25 oktober 1984 namngavs Sörnvägen i Skärblacka landsbygd.

Namnet har hämtats från den närbelägna sjön Stora Sörn. Sjönamnet finns omnämnt första gången på 1400-talet och består av det fornsvenska ordet sør som betyder smuts.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.