Nordengatan

Nordengatan

Den 16 september 1965 namngavs Nordengatan i Klockaretorpet. Har fått sitt namn efter Nordenvillorna som ligger vid gatan. Sex av villorna ritades av nordiska arkitekter och byggdes för bostadsutställningsprojekt ”Nordisk villaparad” som visades under den stora...
Mobecksgatan

Mobecksgatan

Den 19 mars 1942 namngavs Mobecksgatan i Söderstaden. Sven Christian Mobeck (1836–1904) var skeppsklarerare, konsuläragent för USA, konsul med mera. Under en tid skötte han skeppsklareringsfirman H Unér och drev en viss lånerörelse med egna medel och andra, förvaltade...
Klingsbergsgatan

Klingsbergsgatan

Den 17 december 1942 namngavs Klingsbergsgatan i Klingsberg och Såpkullen. Gården Klingsberg låg på samma plats som dess medeltida föregångare Kalvsberg (”Kalsberg”) på höjden i nuvarande Klingsbersgparken. Den omtalades som torp första gången 1737 och ägdes av...
Lennings gata

Lennings gata

Den 30 november 1992 namngavs Lennings gata i Kneippen. Namnet hämtades från John och Mathilda Lennings sjukhem som gatan leder till. Sjukhemmet skapades 1888 genom en donation från disponenten John Lenning (1819–1879). Efter fem års utbildning vid engelska, franska...
Charlottes väg

Charlottes väg

Charlottes väg i Norsholm namngavs den 22 januari 1993. ”Inom Norsholm har vägarna erhållit namn förknippade med Norsholms gård eller med Göta kanal varför vi i detta fall föreslår att vägen uppkallas efter hustrun till Baltzar von Platen, greve Karl De Geers enda...