Den 14 december 1989 namngavs Olof Palmes plats i Nordantill.

Platsen skapades 1989 på förslag av den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen för att hedra den socialdemokratiske statsministern Olof Palme (1927–1986). SSU hade tidigare föreslagit att Kungsgatan skulle döpas om till Olof Palmes gata, men fullmäktigeledamöterna ville hellre byta namn på någon gata i anslutning till Folkets Hus och förslog att Stallgatan (nuvarande Teatertorget) skulle kallas Olof Palmes plats. Kommunfullmäktige beslutade i stället, på namnberedningen förslag, att ge området mellan Folkets Hus och Carl Johans park namnet Olof Palmes plats.