Den 14 december 1989 namngavs Olof Palmes plats i Nordantill.

Platsen skapades 1989 på förslag av den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen för att hedra den socialdemokratiske statsministern Olof Palme (1927–1986). SSU hade tidigare föreslagit att Kungsgatan skulle döpas om till Olof Palmes gata, men fullmäktigeledamöterna ville hellre byta namn på någon gata i anslutning till Folkets Hus och förslog att Stallgatan (nuvarande Teatertorget) skulle kallas Olof Palmes plats. Kommunfullmäktige beslutade i stället, på namnberedningen förslag, att ge området mellan Folkets Hus och Carl Johans park namnet Olof Palmes plats.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.