Styrestagatan

Styrestagatan

Styrestagatan i Oxelbergen namngavs den 19 juni 1919. Gatan är döpt efter stadens östra grannsocken Styrstad som fram till 1940 hette Styrestad. (Foto: Oskar Bladh. Ur Arkitektur- och designcentrums samlingar, CC PDM)
Fjärilsgatan

Fjärilsgatan

Fjärilsgatan i Smedby namngavs den 18 juni 1986. Namngrupp ”fjärilar”. De omgivande kvarteren har fjärilsnamn, till exempel Blåvingen och Guldvingen. Namnberedningen övervägde ”ett flertal namn med lokal anknytning såsom Prostängsgatan, Signedalsgatan, Halltorpsgatan,...
Kvarteret Kultivatorn

Kvarteret Kultivatorn

Kvarteret Kultivatorn i Klinga i Borg namngavs den 17 juni 2022. År 1992 fick sex nya kvarter namn ur gruppen ”jordbruksredskap” med följande motivering: ”Området som är helt beläget inom Klinga jordbruksmark föreslås få kvartersnamn med anknytning till handredskap...
Kvarteret Stadsgränsen

Kvarteret Stadsgränsen

Kvarteret Stadsgränsen i Klingsberg namngavs den 16 juni 1938. Namnet ”föreslås med anledning därav, att den gamla stadsgränsen framgick snett över kvarteret”. I kung Albrekts privilegiebrev för Norrköping den 7 april 1384 fastställdes stadens gränser mot de...
Petter Swartzgatan

Petter Swartzgatan

Petter Swartzgatan i Söderstaden namngavs den 15 juni 1911. Namnet hör till den i stadsdelen dominerande gruppen ”märkesmän i stadens historia”. Petter Swartz (1726–1789) var född i Kroppa socken i Värmland på bergsmansgården Svartsången, som hans släkt brukat i flera...