Västerbyholmsvägen

Västerbyholmsvägen

Västerbyholmsvägen på Händelö namngavs den 4 april 2012. Vägen leder till Västerbyholms gård. Gården, som ursprungligen kallats Västerby, ”den västra gården”, har namngetts utifrån sitt läge väster om Händelö gård. Den nämns vid 1400-talets slut, men utvidgades till...
Utställningsrondellen

Utställningsrondellen

Utställningsrondellen i Himmelstalund namngavs den 16 januari 2012. Rondellen utgör korsningen mellan Vattenverksvägen och Utställningsvägen, som 1963 fick sitt namn av att den leder till Mässhallen som byggdes för industri- och länsutställningen NU 64....
Sveaplatsen

Sveaplatsen

Sveaplatsen på Saltängen namngavs den 12 september 2012. Sveaplatsen hette från början Sveaparken, men genom en ny detaljplan ändrades parkytan till torg och byggtomter. För att behålla kopplingen till den tidigare parken valdes namnet Sveaplatsen. Sveaparken hade...
Granuddsvägen

Granuddsvägen

Granuddsvägen på Händelö namngavs den 4 april 2012. Väger leder i riktning mot Granudden, ett av områdena i Grymön på Händelö. Här fanns den första sommarstugan redan vid förra sekelskiftet och i början av 1900-talet var området ett populärt utflyktsmål för...