Bankogatan

Bankogatan

Bankogatan i Skarphagen namngavs den 23 mars 1972. I området Kättsätter fick 1972 fem nya gator namn med anknytning till pengar: Bankogatan, Riksdalergatan, Sedelgatan, Skillinggatan och Örtugsgatan. Även kvarteren i området har namn i denna namngrupp, till exempel...
Skillinggatan

Skillinggatan

Skillinggatan i Skarphagen namngavs den 23 mars 1972. Namngrupp ”pengar”. I området Kättsätter fick fem nya gator namn med anknytning till pengar: Bankogatan, Riksdalergatan, Sedelgatan, Skillinggatan och Örtugsgatan. Även kvarteren i området har namn i denna...
Lervägen

Lervägen

Lervägen i Krokek namngavs den 26 oktober 1972. Vägen hette tidigare Ådalsvägen, men eftersom det namnet fanns även i Åby anmälde stadsingenjören att det skulle bytas ut inför kommunsammanläggningen 1971. Man glömde dock att ge vägen ett nytt namn och upptäckte inte...