Hövdingevägen i Herstadberg namngavs den 24 februari 1972

Namngrupp ”forntid”. Se Envigsvägen.