Envigsvägen i Herstadberg namngavs den 24 februari 1972.

Namngrupp ”vikingatid”.