Lervägen i Krokek namngavs den 26 oktober 1972.

Vägen hette tidigare Ådalsvägen, men eftersom det namnet fanns även i Åby anmälde stadsingenjören att det skulle bytas ut inför kommunsammanläggningen 1971. Man glömde dock att ge vägen ett nytt namn och upptäckte inte misstaget förrän efter två år.