Högbygatan

Högbygatan

Den 17 november 1966 namngavs Högbygatan i Skarphagen. Namngiven efter byn Högby, känd första gången 1398 och tidigt sammanslagen med byn Skälv. Det frekvent förekommande namnet Högby har i regel antagits syfta på gravhögar från förkristen tid. Ett järnåldersgravfält...
Bygdevägen

Bygdevägen

Bygdevägen i Östra Husby namngavs den 31 oktober 1966. Vägen löper förbi Östra Husby bygdegård. Detta är ett av tre vägnamn i Östra Husby som inte ändrades 1976 sedan Vikbolandets kommun slagits samman med Norrköpings kommun.
Rovägen

Rovägen

Den 31 oktober 1966 namngavs Rovägen i Östra Husby. På den tomt som förr utgjorde Bossgårdens Mellangård byggdes 1845 en större privatbostad kallad Älghammar. År 1949 köptes fastigheten av Frälsningsarmén som startade sommarhemmet Ro. I 59 år var sedan den...
Kärrhagsgatan

Kärrhagsgatan

Kärrhagsgatan i Skarphagen namngavs den 17 november 1966 . Kärrhagen var förmodligen en hage som tillhörde torpet Kärret på Högby ägor. Torpet nämns första gången i en kyrkobok från 1696. Dess marker övergick på 1800-talet till den nya gården Kullen och Kärret hyrdes...