Den 17 november 1966 namngavs Tubogatan i Skarphagen.

Tubo var 1931 en avstyckad fastighet i Skarphagen.