Den 17 november 1966 namngavs Tubogatan i Skarphagen.

Tubo var 1931 en avstyckad fastighet i Skarphagen.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.