Kärrhagsgatan i Skarphagen namngavs den 17 november 1966 .

Kärrhagen var förmodligen en hage som tillhörde torpet Kärret på Högby ägor. Torpet nämns första gången i en kyrkobok från 1696. Dess marker övergick på 1800-talet till den nya gården Kullen och Kärret hyrdes ut som backstuga. Den fanns kvar ännu 1930.