Gottenviksvägen

Gottenviksvägen

Gottenviksvägen i Fiskeby namngavs den 10 juni 1948. Fastigheten Gottenvik styckades av från Eneby Norrgård 1904 av den förste ägaren, målaren Karl Johan Vestling (1843– 1915).
Leonardsbergsvägen

Leonardsbergsvägen

Leonardsbergsvägen i Fiskeby namngavs den 10 juni 1948. Vägen leder fram till Leonardsbergs herrgård. Den baltiske översten och överkommendanten Otto Schulman grundade säteriet vid mitten av 1600-talet av byarna Fållberga och Örstad, och sonen överste Leonard Schulman...
Riksbron

Riksbron

Den nya förbifarten i Norrköping började byggas 1941 och sju år senare invigdes Riksbron. En ny, fyrfilig, bro byggdes 1976–1977.