Den 10 juni 1948 namngavs Karlsborgsvägen i Fiskeby.

Fastigheten Karlsborg styckades av från Eneby Norrgård senast 1905 och fanns kvar 1936.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.