Den 10 juni 1948 namngavs Karlsborgsvägen i Fiskeby.

Fastigheten Karlsborg styckades av från Eneby Norrgård senast 1905 och fanns kvar 1936.