Vägträffen

Vägträffen

Vägträffen i Kneippen namngavs den 18 juni 1936. Vid platsen strålade sex vägar samman. (Borgs villastad år 1902. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)
Lötgatan

Lötgatan

Lötgatan i Kneippen namngavs den 18 juni 1936. Namnet valdes ”såsom en erinran om, att villastaden uppförts å mark, som tidigare tillhört bl.a. Löts socken”. Löts socken införlivades 1803 i Borgs socken som 1803–1886 därför hette Borg och Löts socken. Sockenkyrkan...
Korshagen

Korshagen

Den 18 juni 1936 namngavs Korshagen i Kneippen. En stor del av Kneippen uppfördes på markområdet Korshagen. Kaptenen Oscar Kugelberg och grosshandlaren Anton Odén köpte 1895 Korshagen av sterbhuset efter greve August von Schwerin på Borgs säteri. Genom Borgs...
Borgsgatan

Borgsgatan

Den 18 juni 1936 namngavs Borgsgatan i Kneippen. Från början hette gatan Trafikgatan, men namnet byttes eftersom namnberedningen vid namnöversynen 1936 ansåg att namnet Borggatan borde bevaras för att erinra om att Borgs villastad är belägen på mark som ingår i Borgs...