Lötgatan i Kneippen namngavs den 18 juni 1936.

Namnet valdes ”såsom en erinran om, att villastaden uppförts å mark, som tidigare tillhört bl.a. Löts socken”. Löts socken införlivades 1803 i Borgs socken som 1803–1886 därför hette Borg och Löts socken. Sockenkyrkan revs 1803 men dess prästgård finns kvar och har gett namn åt Lötgårdsvägen. Namnet består av ordet löt (betesmark). Gatan hette ursprungligen Torggatan eftersom den ledde fram till torget i Borgs villastad (numera Korshagen).