Den 18 juni 1936 namngavs Borgsgatan i Kneippen.

Från början hette gatan Trafikgatan, men namnet byttes eftersom namnberedningen vid namnöversynen 1936 ansåg att namnet Borggatan borde bevaras för att erinra om att Borgs villastad är belägen på mark som ingår i Borgs socken. Den tidigare Borggatan bytte nämligen samtidigt namn till Linköpingsvägen.