Vägträffen i Kneippen namngavs den 18 juni 1936.

Vid platsen strålade sex vägar samman.

(Borgs villastad år 1902. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)