Anhaltsstigen

Anhaltsstigen

Anhaltsstigen i Fiskeby namngavs den 21 december 1933. Vägen ledde ursprungligen från Finspångsvägen till den gamla järnvägshållplatsen Eneby anhalt. Av- och påstigningsplatsen vid Östra Eneby var i bruk 1911–1930 men stationshuset revs omkring...
Sörbyvägen

Sörbyvägen

Sörbyvägen i Fiskeby namngavs den 21 december 1933. Vägen leder till Sörby egendom vars mangårdsbyggnad blev officersmäss när F 13 byggdes och nu inrymmer Sörby Herrgård Catering & Arrangemang. Sörby nämns första gången på 1300-talet i ett av Ingrid...