Sörbyvägen i Fiskeby namngavs den 21 december 1933.

Vägen leder till Sörby egendom vars mangårdsbyggnad blev officersmäss när F 13 byggdes och nu inrymmer Sörby Herrgård Catering & Arrangemang. Sörby nämns första gången på 1300-talet i ett av Ingrid Svantepolksdotter utfärdat testamente. Under 1600-talet ägdes gården i tur och ordning av släkterna Utter, De Geer och Klingstedt. Namnets förled har tolkats både som väderstrecket söder och sör i betydelsen smuts och sörja – detta eftersom på en karta 1650 gärdena är kraftigt dikade och jordmånen sägs vara ”ler- och dungjord”.

(Sörby herrgård år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)