Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014

Tid till boken Norrköpings gatunamn utkommer

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Kvarteret Vitlöken

Kvarteret Vitlöken

Kvarteret Vitlöken i Pryssgården namngavs den 8 september 1969.

Namngrupp ”köksväxter”.

Kvarteret Portlåset

Kvarteret Portlåset

Kvarteret Portlåset i Hageby namngavs den 7 september 1971.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

(Flygfoto år 2021)

Stortorget

Stortorget

Stora torget anlades i kvarteret Göken och omtalas första gången 1899. Hit flyttade höhandeln från Hötorget.

(Vykort, okänt år)

Kvarteret Diket

Kvarteret Diket

Diket hör till 1728 års kvartersnamn.

Kvarteret har fått namn efter det stora, medeltida dike som nämns i kung Albrekts privilegiebrev 1384: ”stora diket mellan humparna och Vrindbo äng”. Diket fortsatte förr in i staden i Skvalgränd (ungefär vid dagens Hörngatan) genom kvarteret och därefter ned till Strömmen. Delar av det stora diket fanns kvar ännu i början av 1900-talet ”utmed Fridtuna trädgårds östra gränshäck”.

(Sternshuset i korsningen S:t Persgatan – Drottninggatan i kvarteret Diket år 1941. Vykort)

Kvarteret Kyrkvärden

Kvarteret Kyrkvärden

Kvarteret Kyrkvärden i Enebymo namngavs den 4 september 1954.

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”.

(Finspångsvägen med husen i kvarteret Kyrkvärden på höger sida. Vykort. Okänt år)

Folkparken

Folkparken

Den 3 september 1895 namngav stadsfullmäktige den nya parkanläggningen ”i öfre och nedre Dragsgärdena”. Den fick namnet Folkparken.

Parken anlades 1892–1894 på initiativ av grosshandlaren och riksdagsmannen John Philipsson, som även bekostade anläggningsarbetet. Folkparken är en så kallad engelsk park och med sina 20 hektar är den Norrköpings största park.

(Foto: Carl Werngren. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Läs om Folkparken i Peter Kristenssons stadshistoria krönika i Folkbladet.

Gustenbergsvägen

Gustenbergsvägen

Gustenbergsvägen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Gustenberg var en backstuga och senare en avstyckad fastighet på byn Högstads utjord. Stugan verkar ha fått sitt namn efter den första ägaren, bruksarbetaren Carl Gustaf Persson (1824–1901), som bodde där tillsammans med sin familj från 1872. Gustenberg var bebott ännu 1960.

Kvarteret Nyckeln

Kvarteret Nyckeln

Kvarteret Nyckeln i Östantill namngavs senast 1876.

Namngrupp ”riksregalierna”. Nyckeln kompletterade kvarteren med namn efter riksregalierna: Kronan, Spiran, Svärdet och Äpplet från 1720-talet. En riksnyckel tillverkades till Erik XIV:s kröning 1561 och förvaras tillsammans med de övriga regalierna i Skattkammaren på Kungliga slottet i Stockholm. Nyckeln symboliserar kungens makt att utestänga det onda, innesluta det goda och öppna för nödställda.

(Flerfamiljshus i hörnet av Skolgatan och Styrmansgatan i kvarteret Nyckeln år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Rodervägen

Rodervägen

Rodervägen i Krokek namngavs senast 1970.

Namngrupp ”båtliv”.

Kvarteret Skidstaven

Kvarteret Skidstaven

Den 30 augusti 1965 namngavs kvarteret Skidstaven i Klingsberg.

Namngrupp ”vintersport”.