Linghallen är uppförd 1925 som ny gymnastikhall för läroverket. Hallen med tillhörande vaktmästarbostad är belägen utmed Södra Promenaden. Byggnaden ritades av Torben Grut, en av tidens ledande arkitekter, och är hållen i 20-talsklassicismens eleganta stil. Hallen har tunt slammade tegelfasader, sadeltak och gavelutsmyckning med starkt nyantik prägel. Interiören är väl bibehållen med träinfattade glasväggar, röd kalkstenstrappa, spegeldörrar m.m.

Den lilla vaktmästarvillan anknyter arkitektoniskt till sporthallen genom sin tunt slammade tegelfasad och det svängda takfallet m.m. Den är uppförd i ett plan med kvadratisk grundplan och högt pyramidtak.

Adress: Södra Promenaden 74.

Bebyggelseregistret (Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1990-12-07, Dnr 221-582-88)

(Foto: Christian André, licensierad under public domain via Wikimedia Commons)