Linghallen är uppförd 1925 som ny gymnastikhall för läroverket. Hallen med tillhörande vaktmästarbostad är belägen utmed Södra Promenaden. Byggnaden ritades av Torben Grut, en av tidens ledande arkitekter, och är hållen i 20-talsklassicismens eleganta stil. Hallen har tunt slammade tegelfasader, sadeltak och gavelutsmyckning med starkt nyantik prägel. Interiören är väl bibehållen med träinfattade glasväggar, röd kalkstenstrappa, spegeldörrar m.m.

Den lilla vaktmästarvillan anknyter arkitektoniskt till sporthallen genom sin tunt slammade tegelfasad och det svängda takfallet m.m. Den är uppförd i ett plan med kvadratisk grundplan och högt pyramidtak.

Adress: Södra Promenaden 74.

Bebyggelseregistret (Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1990-12-07, Dnr 221-582-88)

(Foto: Christian André, licensierad under public domain via Wikimedia Commons)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.