Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Kvarteret Sippan

Kvarteret Sippan

Kvarteret Sippan i Gamla staden namngavs senast 1876.

Namngrupp ”blommor”. Kvarteren Blomman och Sippan anlades strax söder om det gamla kvarteret Liljan.

(Den nyplanterade Södra Promenaden vid kvarteret Sippan cirka 1900. Foto ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Djupet

Kvarteret Djupet

Kvarteret Djupet i Gamla staden var namngivet 1728.

Efter kvarterets läge nedanför det samtidigt namngivna grannkvarteret Höjden. Arthur Nordén ansåg att många av de äldsta kvarteren hade namngivits parvis: Höjden och Djupet, Elden och Vattnet, Flaggan och Skeppet, Munken och Nunnan.

(Kvarteret Djupet vid S:t Persgatan. Okänd fotograf. Ut Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kedjevägen

Kedjevägen

Kedjevägen i Skärblacka namngavs den 20 februari 1963.

Namnet valdes eftersom vägen går ”inom byggnadsområdet för kedjehus”.

Kvarteret Drejaren

Kvarteret Drejaren

Kvarteret Drejaren i Butängen namngavs den 19 februari 1946.

Namngrupp ”industriyrken”.

Kvarteret Importen

Kvarteret Importen

Kvarteret Importen i Sylten namngavs den 18 februari 1915.

Namngrupp ”industrianknytning”. Stadsplanen för det nya östra handels- och industriområdet fastställdes 1915 och ”med tanke på ändamålet med området ifråga eller att tjäna till tomter åt industrien och handeln har Utskottet valt följande namn, nämligen Motorn, Exporten, Importen, Kaveln, Kraften, Industrien, Slakthuset, Ångan, Värmen och Handeln.”

(Kooperativa Förbundets margarinfabrik i kvarteret Importen. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)

Kvarteret Bäcken

Kvarteret Bäcken

Kvarteret Bäcken i stadsdelen Berget namngavs senast 1876.

Kvarteret fick sitt namn efter Grytsbäcken som förr rann ned mot Strömmen här och som från medeltiden utgjorde stadens västra gräns. Bäcken ingick i den stadsgräns som fastställdes av kung Albrekt 1384 och kallades då Byebäck (stadsbäcken).

(“Nybyggnader vid Väster tull”, Nygatan i kvarteret Bäcken. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Idunvägen

Idunvägen

Idunvägen i Krokek nämns första gången 1972.

Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Gudinnan Idun var maka till skaldeguden Brage och bevarade de äpplen som skänkte evig ungdom.

Fredriksbergsvägen

Fredriksbergsvägen

Fredriksbergsvägen i Borg namngavs den 15 februari 1994.

Fredriksberg var en backstuga som hörde till Löts gård. Den gamla ryggåsstugan kallades i början av 1800-talet Björnstugan, sannolikt efter någon som hette Björn i förnamn eller som knektnamn. Nära stugan byggdes senare tre stugor som alla kallades Fredrikslund.

Kvarteret Rosen

Kvarteret Rosen

Kvarteret Rosen i Gamla staden var namngivet 1728.

”Välborne fru Storckenfelt” bodde i kvarteret 1732 och med utgångspunkt i det faktum att hennes mor hette Anna Maria Rosenstråle tog Edward Ringborg ut svängarna rejält för att hitta en förklaring till kvartersnamnet: ”Född i början av 1700-talet torde Emerentia Storckenfelt på 1720-talet varit en ros både till utseende och möderne.”

(Eklöfs radio- och TV-affär i kvarteret Rosen i hörnet Kristinagatan-Trädgårdsgatan år 1966. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Almen

Kvarteret Almen

Kvarteret Almen i Gamla staden namngavs senast 1876.

Namngrupp ”träd”. I stadsplanen för stadens utvidgning åt väster, söder och sydost fick kvarteren Almen, Aspen, Enen, Granen och Tallen namn efter träd.

(Folkbarnträdgården i Fröbelstugan på Södra Promenaden i kvarteret Almen. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)