Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Kvarteret Liljan

Kvarteret Liljan

Kvarteret Liljan i Gamla staden var namngivet 1728.

Borgmästare Jakob Ekbohm ägde 1728 hela kvarteret vid Södertull och den största tomten, nr 2, var hans trädgård.

(Kvarteret Liljan vid korsningen Drottninggatan-Nygatan omkring 1907. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Nordsjövägen

Nordsjövägen

Nordsjövägen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Vägen löper norr om sjön Mårn.

Kvarteret Linden

Kvarteret Linden

Kvarteret Linden i Gamla staden var namngivet 1728.

Kvarterets största tomt ägdes 1728 av handelsmannen Lars Lindahl.

(Bethelkyrkan vid Prästgatan i kvarteret Linden. Okänt år. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Aspen

Kvarteret Aspen

Kvarteret Aspen i Gamla staden namngavs senast 1876.

Namngrupp ”träd”.

(Zetterbloms Bilhandel i hörnet Nygatan-Olai Kyrkogata i kvarteret Aspen år 1970. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Storhultsvägen

Storhultsvägen

Storhultsvägen i Krokek namngavs senast 1970.

Vägen har fått sitt namn efter torpet Storhult som hörde till Uttersberg.

Kvarteret Klinten

Kvarteret Klinten

Kvartersnamnet Klinten i stadsdelen Berget nämns första gången 1912.

Det namngavs samtidigt som kvarteret Toppen. De båda namnen ansluter säkerligen till de närliggande, äldre kvarteren Fjället och Åsen.

(Telegrafstyrelsens arbetarbostäder i kvarteret Klinten vid korsningen Nygatan – Korsgatan år 1924. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Spoven

Kvarteret Spoven

Kvarteret Spoven på Saltängen namngavs senast 1862.

Namngrupp ”sjöfåglar”.

Kvarteret Bron

Kvarteret Bron

Kvarteret Bron i Gamla staden var namngivet redan 1728.

Efter läget vid Nya bron. Den första Saltängsbron bekostades av hertig Johan av Östergötland och byggdes av allmogen 1614, och den ledde till Nya staden på Saltängen.

(Oscar Fredriks bro och kvarteret Bron. Brevkort i Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Ankarstocken

Kvarteret Ankarstocken

Kvarteret Ankarstocken i Gamla staden var namngivet 1728.

En ankarstock är dels en trä- eller järnstock på ett ankare, dels ett avlångt, fyrkantigt bröd av syrad deg. På 1720-talet ägde stockmakaren Johan Dreyer och bagaren Anders Frömans änka tomter i kvarteret, och lokalhistorikerna Arthur Nordén och Edward Ringborg valde varsin förklaring till kvartersnamnet: ”till stockmakaren Johan Dreyer står hans kvadrat, Ankarstocken i skuld för sitt namn”, slår Nordén fast. ”Måhända härledes namnet av ’ankarstockar’ som hon må bakat”, skriver Ringborg.

(Parkeringshuset Ankaret vid Repslagaregatan i kvarteret Ankarstocken år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Kvarteret Höjden

Kvarteret Höjden

Kvarteret Höjden i Gamla staden är ett av 1728 års kvartersnamn.

Namngivet efter läget ovanför det samtidigt namngivna grannkvarteret Djupet.

(Kvarteret Höjden vid S:t Persgatan år 1939. Foto ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)