Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Tuppenparken

Tuppenparken

Tuppenparken i Nordantill namngavs den 8 oktober 2020.

Namnet syftar på Norrköpings Bomullsväfveri AB som hade en av sina två fabriker i kvarteret bredvid parken. Företaget grundades 1852 och kallades populärt Tuppen efter sitt varumärke. Det var Norrköpings största industri och ett av de ledande textilföretagen i Sverige. År 1961 köptes Tuppen av Gamlestadens Fabriker i Göteborg och 1969 revs den stora industribyggnaden. Enligt namngivningsbeslutet har parken allmänt kallats ”Tuppens park”.

(Tuppenparken år 2021. Foto: Karin Kristensson)

Klumpstugestigen

Klumpstugestigen

Klumpstugestigen i Kopparbo i Kolmårdens landsbygd namngavs den 7 oktober 2003.

Det var den södra delen av Klumpstugevägen (som inte var farbar med bil) som fick detta namn. Klumpstugan är den äldsta stugan i Kopparboområdet och har kallats så i minst 150 år. Namnet kommer från berget Klumpen.

(Klumpviken på ett vykort från 1930- eller 1940-talet. Klumpstugan, med nybyggd glasveranda, ligger mitt i sluttningen. Från sajten Kopparbo förr och nu)

Gamla vägen

Gamla vägen

Gamla vägen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Vägen är en del av den gamla landsvägen norrut och alltså en föregångare till Bergslagsvägen.

Kvarteret Norrtull

Kvarteret Norrtull

Kvarteret Norrtull i Nordantill var namngivet 1729.

Uppkallat efter den norra stadstullen, som låg vid kvarteret. På 1719 års karta är Norrtull utmärkt som en av stadens fyra tullar (Norrtull, Södertull, Västertull och Sjötullen) och härifrån ledde landsvägarna till Finspång och Stockholm samt vägen till Ståthöga och Ingelsta. Åren 1622–1810 togs lilla tullen, eller lanttullen, ut på handelsvaror som skulle säljas i städerna.

(Kvarteret Norrtull på Kungsgatans vänstra sida. Vykort. Ur Östergötlands museums samlingar)

Kvarteret Märket

Kvarteret Märket

Kvarteret Märket i Händelö namngavs den 4 oktober 1982.

Namngrupp ”sjömärken”. Flytande föremål som används för att utmärka en kappseglingsbana.

Lavevägen

Lavevägen

Lavevägen i Gruvstugan i Kolmårdens landsbygd namngavs den 3 oktober 1990.

Namnet valdes med tanke på den tidigare gruvbrytningen i trakten av Gruvstugan. En gruvlave är en byggnad med hissanordningar för att vinscha material upp och ned i gruvschakten.

Kvarteret Barken

Kvarteret Barken

Kvarteret Barken i Nordantill var namngivet 1729.

Rådmannen Gustaf Carl Barckman (ca 1663–1738) ägde 1728 tomterna nr 9 och 10 i kvarteret.

(Fastighet i kvarteret Barken i korsningen av Kungsgatan och Vattengatan. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Folkdansen

Kvarteret Folkdansen

Kvarteret Folkdansen i Navestad namngavs den 1 oktober 1970.

Namngrupp ”danser”.

Svältmovägen

Svältmovägen

Svältmovägen i Svärtinge och Eneby landsbygd namngavs den 30 september 1982.

Vägen har fått namn efter det närbelägna skogsområdet Svältmon.

Kvarteret Svalan

Kvarteret Svalan

Kvarteret Svalan i Östantill namngavs senast 1876.

Namngrupp ”fåglar”.

(Oskarsskolan i kvarteret Svalan. Vykort, okänt år)