Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Motionsvägen

Motionsvägen

Motionsvägen i Jursla namngavs den 16 maj 1991.

Namnet anknyter till att vägen leder till elljusspår och skidspår vid närbelägna Lillsjöbadet. Här finns Lillsjöstugan som är klubbstuga för OK Kolmården. Vägen namngavs samtidigt som Skidvägen.

Kvarteret Kronan

Kvarteret Kronan

Kvarteret Kronan i Gamla staden var namngivet 1728.

Namngrupp ”riksregalierna”. Kvartersnamnen Kronan, Spiran, Svärdet och Äpplet samt senare Nyckeln syftar på riksregalierna – värdighetstecken i statlig ägo som symboliserar kunglig eller furstlig status. De svenska regalierna är kända från 1311, men de äldsta som finns bevarade är två rikssvärd från Gustav Vasas tid. I övrigt omfattar den äldre samlingen en krona, en spira, ett riksäpple och en riksnyckel, utförda till Erik XIV:s kröning. Kronan är tecken på konungslig ära och värdighet.

(Kungliga Telegrafverkets hus i kvarteret Kronan vid Drottninggatan. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Maskingatan

Maskingatan

Maskingatan i Butängen namngavs den 14 maj 1959.

Namnet syftar på industrierna i området och anknyter till de närbelägna Fabriksgatan och Industrigatan.

Kvarteret Snövit

Kvarteret Snövit

Kvarteret Snövit i Söderstaden namngavs den 13 maj 1947.

Namngrupp ”sagofigurer”. Kvarteren Askungen, Rödluvan och Snövit namngavs samtidigt och var områden ”för paviljonger, barnhem o.d.” i stadsplanen för Västra Såpkullen.

Kvarteret Kolonien

Kvarteret Kolonien

Kvarteret Kolonien i Söderstaden namngavs den 12 maj 1921.

Söder om kvarteret låg från 1907 – och ännu 1930 – ett område med koloniträdgårdar.

(Kvarteret Kolonien vid Lagergrensgatan, på 1910- eller 1920-talet. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Spången

Spången

Den första gångspången över Strömmen anlades 1802 på initiativ av John Swartz den äldre. Den skadades av isen 1805, förstördes delvis 1822 och spolades 1859 i väg ”till ansenligt stycke af strömflöde”. År 1862 byggdes en ny spång i gallerverk av järn: 93 meter lång och 2,67 meter bred. Sedan man med stora mängder fyllnadsmassor skapat det område som i dag utgör Strömparken försvann behovet av en så lång bro och 1926 kapades den med nästan 70 meter.

Det är oklart när Spången blev det officiella namnet – bron har omväxlande kallats Gångspången och Spången.

(Foto: Axel Rydin. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Kvarteret Storkyrkan

Kvarteret Storkyrkan

Storkyrkan är ett av 1728 års kvarter.

S:t Olai kyrka kallades förr ibland ”stora kyrkan”, förmodligen i förhållande till den mindre Hedvigs kyrka. Den äldsta S:t Olofs kyrka byggdes på medeltiden och var stadsförsamlingens kyrka. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1765–1767 och är den fjärde på platsen.

Fram till 1870-talet utgjorde S:t Olai Kyrka och Storkyrkan ett gemensamt kvarter med namnet Storkyrkan.

(S:t Olofsskolan i kvarteret Storkyrkan. Vykort)

Berghällavägen

Berghällavägen

Berghällavägen i Åby namngavs den 9 april 1950.

Vägen har fått namn efter en fastighet som låg vid den.

Kvarteret Jollen

Kvarteret Jollen

Kvarteret Jollen i Lindö namngavs den 8 maj 1967.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.

Hötorget

Hötorget

Vid Hötorget sålde bönderna hö till stadsbefolkningen. Senare övertog Stortorget denna roll. Att Hötorgets har en sned avgränsning i norr beror på att Södra Plankgatan på 1800-talet löpte snett intill kvarteret Spinnrocken där stadsplanket tidigare stått. Namnet är känt sedan 1899.