Den 30 augusti 1965 namngavs kvarteret Skidbacken i Klingsberg.

Namngrupp ”vintersport”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.