Bergslagsvägen i Skärblacka hade officiellt detta namn senast 1945.

Landsvägen mot Bergslagen, det vill säga Norra Östergötlands bergslag med Vånga, Risinge, Hällestad och Godegård.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.