Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Onyxrondellen

Onyxrondellen

Onyxrondellen på gränsen mellan Vilbergen och Vrinnevi namngavs den 27 september 2011.

Rondellen på gamla Övägen har liksom kvarteren i Vilbergen fått ädelstensnamn. Onyx är en ädelsten ”bestående av mineralet kalcedon med parallella skikt i omväxlande svart och vitt”.

Kvarteret Täppan

Kvarteret Täppan

Kvarteret Täppan i Nordantill var namngivet 1729.

Enligt Edward Ringborg är Täppan en gammal beteckning på området. Arthur Nordén ansåg att namnet kanske var en parallell till kvarteret Lyckan (= åkerlappen).

(Arbis i kvarteret Täppan år 2008. Foto: Sakletare/Wikimedia Commons public domain)

Dansaregatan

Dansaregatan

Dansaregatan i Navestad namngavs den 25 september 1969.

Namnet hör till gruppen ”dans” som dominerar i stadsdelen.

Fyrskeppsgatan

Fyrskeppsgatan

Fyrskeppsgatan i Lindö namngavs den 24 september 1970.

Namnet hör till gruppen ”båtar och hav”.

Majsolsvägen

Majsolsvägen

Majsolsvägen i Åby namngavs den 23 september 1952.

Vägen har fått namn efter en fastighet som låg vid den.

Kvarteret Hospitalsholmen

Kvarteret Hospitalsholmen

Kvarteret Hospitalsholmen i Sylten namngavs den 22 september 1938.

Kvarteret är ”beläget å förutvarande Hospitalsholmen” som var omgiven av vatten ända in på 1900-talet. Magistraten i Norrköping fick 1649 arrendera Hospitalsholmen som var anslagen till Norrköpings hospital, och 1893 gav riksdagens tillstånd till Norrköpings stad att lösa in mark från gården Hospitalsholmen för att utvidga segelrännan. På holmen låg värdshuset Röda Stugan och ett uppskattat söndagsnöje för borgerskapet var att åka på utflykt dit och spela kägel, ro och dricka punsch.

Torpargränd

Torpargränd

Torpargränd i Jursla namngavs senast 1970.

Här låg grenadjärtorpet Linnen tills det flyttades till dagens plats vid Jursla Lindväg 23. Den siste livgrenadjären i torpet var Anders Alfred Lind (1872–1947) som bodde där fram till 1907.

Holmbrogränden

Holmbrogränden

Holmbrogränden i Nordantill namngavs den 19 september 1935.

Gränden hade 1935 inget officiellt namn, men i beslutet om namngivning konstaterades att ”på en gammal karta från år 1826 kallas gränden för Holmbro-Gränden och bron, som går över till Holmens bruk, för Holm-Bron”. Däremellan hade gränden kallats Laxholmsgränden efter Laxholmsbron som byggdes 1877.

(Slutet av Holmbrogränd och Holmbron 1920. Foto: Karl Ludvig Lindelöw. Ur Norrköpings stadsarkivs fotosamling)

Saltängsgatan

Saltängsgatan

Saltängsgatan på Saltängen namngavs den 18 september 1958.

Gatan hette tidigare Norra Strömsgatan (1769) men har parallellt även kallats Saltängsallén. Namnet Saltängen förekommer första gången 1538 och anknyter till områdets karaktär av vattensjuka strandängar. Förledet antas ha ungefär samma innebörd som det bohuslänska ordet salta (strand vid saltvatten). Arthur Nordén ansåg dock att eftersom ängarna översvämmades av sötvatten från Strömmen torde termen ha lånats in från språkbruket längre ut längs Bråvikens södra sida där de saltvattenbemängda ängsmarkerna av lokalbefolkningen kallades sältingar (sank strandäng).

(Vykort. Okänt år. Ur Östergötlands museums samlingar)