Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Kvarteret Bergsbron

Kvarteret Bergsbron

Kvartersnamnet Bergsbron är känt sedan 1729.

Kvarteret ligger vid norra fästet av Bergsbron, som troligen uppfördes på 1640-talet och var den tredje passagen över Strömmen i Norrköping efter Gamlebro och Saltängsbron. Bergsbron har förstörts och återuppbyggts flera gånger och den nuvarande monumentala betongbron, 145 meter lång och 13 meter bred, stod klar 1901. Bron har sannolikt fått sitt namn från stadsdelen Bergskvarteret.

(Bergslagsgården i kvarteret Bergsbron vid Skvallertorget omkring 1900. Foto: Werngrens ateljé, Norrköpings stadsmuseum)

Halmvägen

Halmvägen

Halmvägen i Krokek namngavs senast 1970.

Fick sitt namn på grund av att halmlass kördes den vägen till Uttersbergs gård.

Holmstagatan

Holmstagatan

Den 12 mars 1931 namngavs Holmstagatan i Klingsberg.

Gatan fick sitt namn av att den leder löper förbi Holmstaskolan. Skolan invigdes 1869 och vid sekelskiftet var Moa Martinson elev här. Skolan kallas i dag Lilla Holmstad till skillnad mot Stora Holmstad som byggdes bredvid den gamla skolan 1901 och revs 1994. Lilla Holmstad tjänstgjorde under den här tiden som lärarbostad, men återinvigdes som skola 1977 efter en genomgripande renovering och har sedan dess bland annat varit skoldaghem.

(Holmstaskolan 1901. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Dagsmejavägen

Dagsmejavägen

Dagsmejavägen i Ringsta mo i Kvillinge landsbygd namngavs den 11 mars 2013.

Döpt efter torpet Dagsmejan som lydde under Ringstad gård och var känt sedan början av 1700-talet. Det revs dock när nya Finspångsvägen byggdes. I början av 1800-talet byggdes en stuga som kallades Lilla Dagsmejan men den revs när grustäkten utvidgades på 1950-talet. Enligt ortnamnsinventeringen kommer namnet Dagsmejan troligen från att skogsborna i nordvästra delen av socknen ”blevo varse dagsmejan här vid färder emot stan vintertid”.

Kvarteret Zebran

Kvarteret Zebran

Kvarteret Zebran i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.

Kvarteret Gördeln

Kvarteret Gördeln

Kvarteret Gördeln finns med på kartan över Nordantill 1729 och då var gördelmakaren Gottfrid Graver en av tomtägarna.

(Vattengatan 14 i kvarteret Gördeln år 1959. Foto: Larsson Foto. Ur Östergötlands museums samlingar)

 

Kvarteret Smedjan

Kvarteret Smedjan

Kvarteret Smedjan i Gamla staden var namngivet 1728.

Tre av kvarterets sex tomter ägdes 1728 av klensmeder: Anders Hagman, Magnus Lindberg och Johan Wikman. En klensmed var en hantverkare som tillverkade och reparerade mindre järnföremål. Magnus Lindberg i tomt nr 5 var låssmed, tidigare pipberedare, och arbetade 1708 för vapenfaktoriet.

(Kvarteret Smedjan på andra sidan Olai kyrkogata år 1966. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Agaten

Kvarteret Agaten

Kvarteret Agaten i Vilbergen namngavs den 7 mars 1966.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Agat är en ädelsten av kvarts, uppbyggd av tunna skikt i olika färger.

Kvarteret Hörnan

Kvarteret Hörnan

Kvarteret Hörnan i Ektorp namngavs den 6 mars 1963.

Namngrupp ”fotboll”. Samtliga kvartersnamn i Ektorp fick ”namn med anknytning till fotbollssport” med tanke på närheten till Idrottsparken. Samma år som kvarteren namngavs vann IFK Norrköping sitt elfte SM-guld i fotboll.

Litiumgatan

Litiumgatan

Litiumgatan i Ingelsta namngavs den 5 mars 2020.

Namngrupp ”metaller”.