Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Blästervägen

Blästervägen

Blästervägen i Krokek namngavs den 7 juni 1994.

Med anledning av den järnhantering som förekommit inom Krokbäckskärret fick tre nya vägar namn med anknytning till detta 1994.

Bergsbron

Bergsbron

Den första bron på platsen byggdes i början av 1640-talet. Den störtade samman 1661 och återuppbyggdes på initiativ av invånarna i Norra kvarteret 1661–1662. En ny bro av sprängd gråsten uppfördes 1775. Den våldsamma vårfloden i april 1788 skapade stor oreda och förstörelse: den raserade fyra av Bergsbrons stenvalv, störtade Gamlebro i djupet och ryckte bort Holmenbron. Endast Saltängsbron lyckades man med stor svårighet rädda. År 1901 ersattes den stenbron av den nuvarande monumentala bron i betong, 145 meter lång, 13 meter bred.

Bron har sannolikt fått sitt namn från stadsdelen Bergskvarteret. Till en början användes benämningar såsom ”nya västerbron, ”västra bron”, ”västerbron” och ”bron på Berg”, men på 1719 års karta kallades den ”Bergs Broen”.

(Bergsbron före 1901. Foto: Wilhelm Wiberg. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Kvarteret Sjöhunden

Kvarteret Sjöhunden

Kvarteret Sjöhunden i Lindö namngavs den 5 juni 1972.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.

Rälsgatan

Rälsgatan

Rälsgatan i Butängen namngavs den 4 juni 1964.

Namnet valdes på grund av närheten till järnvägen.

Jungmansgatan

Jungmansgatan

Jungmansgatan i Saltängen och Slottshagen omnämns första gången 1862.

Namnet valdes med tanke på att gatan löper i hamnen. Jungman är befattning för en sjöman som är mindre erfaren än en matros.

Kvarteret Klippan

Kvarteret Klippan

Kvartersnamnet Klippan i stadsdelen Berget är belagt första gången 1862.

”Efter numera bortsprängda bergpartier”, anger Edward Ringborg. När Promenaden förlängdes västerut sprängdes ett antal höjdpartier bort.

(Lenningska Vävskolan i korsningen Södra Promenaden – Källvindsgatan i kvarteret Klippan. Vykort)

Kvarteret Tövädret

Kvarteret Tövädret

Kvarteret Tövädret i Lindö namngavs den 1 juni 1970.

Namngrupp ”väder”.

Hotellgatan

Hotellgatan

Hotellgatan i Nordantill namngavs den 31 maj 1866.

Vid gatan låg Stora hotellet som var stadens äldsta hotell, uppfört 1851–1855.

Bergsbackevägen

Bergsbackevägen

Bergsbackevägen i Unnerstad på Vikbolandets landsbygd namngavs den 30 maj 2007.

Fritidshusområdet Unnerstad styckades av från gården med samma namn och från mitten av 1970-talet fanns här de inofficiella vägnamnen Bergsvägen, Dammvägen, Movägen, Skogsvägen och Ängsvägen. När Unnerstads Villa- & Vägförening ansökte hos kommunen om att få officiellt fastställda namn ändrades de något backiga gatornas namn till Bergsbackevägen, Mobackevägen, Skogsbackevägen och Ängsbackevägen för att bli unika. Dammvägen fick behålla sitt namn eftersom det inte användes någon annanstans i kommunen.

Saltängsbron

Saltängsbron

Saltängsbron mellan Gamla staden och Saltängen namngavs den 29 maj 1980.

Den första Saltängsbron (eller Nya bron) bekostades av hertig Johan och byggdes av allmogen 1614, och ledde till Nya staden på Saltängen. Den bro som invigdes 1837 fick namnet Oscar Fredriks bro efter arvfursten Oscar Fredrik (1829–1907), hertig av Östergötland och sedermera kung Oscar II. Den unge prinsen var själv närvarande vid invigningen. År 1980 ville kommunstyrelsen ge den nybyggda bro som ersatte Oscar Fredriks bro ett annat namn och ett 40-tal namnförslag kom in. Namnberedningen föredrog det gamla namnet men, ”om särskilda skäl för namnbyte anses föreligga”, accepterades Saltängsbron för att få historisk anknytning till den första bron. Dagens bro är den sjätte på platsen. Oscar Fredriks bro kunde i folkmun ibland kallas Saltängsbron precis som dagens Saltängsbron ibland fortfarande kallas Oscar Fredriks bro.

(Foto: Fredrik Schlyter)