Kvartersnamnet Hörnet omtalas första gången 1876.

Kvarteret bildade ett hörn där Södra Promenaden och Västra Promenaden
möttes.

(Demonstration framför Kristinaskolan i kvarteret Hörnet den 1 maj 1917. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.