Kvartersnamnet Hörnet omtalas första gången 1876.

Kvarteret bildade ett hörn där Södra Promenaden och Västra Promenaden möttes.

(Demonstration framför Kristinaskolan i kvarteret Hörnet den 1 maj 1917. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)