Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Kvarteret Spetsen

Kvarteret Spetsen

Kvartersnamnet Spetsen i Nordantill är känt sedan 1729 och saknar förklaring.

(Kvarteret Spetsen vid Skvallertorget. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Lundatorpsvägen

Lundatorpsvägen

Lundatorpsvägen i Himmelstalund namngavs den 14 juli 1942.

Vilket torp som har fått ge namn åt vägen är oklart. Något Lundatorp har varken återfunnits i ortnamnsregistret eller på kartor. Det rör sig sannolikt om ett torp som lytt under antingen Himmelstalunds gård, som förr i dagligt tal kallades Lund, eller gården Norra Lund på andra sidan Finspångsvägen.

Finspångsvägen

Finspångsvägen

Finspångsvägen är den gamla landsvägen till Finspång. Det hävdvunna namnet Finspångsvägen fastslogs i Marielundsroten 1928 och senare i Taborsbergs, Karlshov och Pryssgården 1929, men användes officiellt redan 1924. Vägen kallades ”Melby-, Eneby- och Finspångsvägen” på 1741 års karta och Bergslagsvägen på sträckan genom Östra Eneby socken.

Kvarteret Hörnet

Kvarteret Hörnet

Kvartersnamnet Hörnet omtalas första gången 1876.

Kvarteret bildade ett hörn där Södra Promenaden och Västra Promenaden möttes.

(Demonstration framför Kristinaskolan i kvarteret Hörnet den 1 maj 1917. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Östra Tallgatan

Östra Tallgatan

Östra Tallgatan i Skärblacka fick sitt namn fastställt 1956, men det var vedertaget sedan tidigare. Det hade vuxit tallskog i området.

Ledungsrondellen

Ledungsrondellen

Ledungsrondellen mellan Risängen och Sylten namngavs den 30 juni 2015.

Namnet hämtades från kvarteret Ledungen strax söder om cirkulationsplatsen. Kvarteret och den intilliggande Ledungsgatan fick sina namn 1919 med följande motivering: ”Namnet på den uråldriga gamla vikingaby, som fram till Gustaf Vasas reduktion på 1550-talet var belägen mellan Ljura bäck, strömmen och linjen Mätaregatan–Fridtuna, har räddats undan oförtjänt glömska i namnet Ledungshammarsgatan, som har riktning mot den gamla Ledungshammaren, d.v.s. Syltenberget. Härav också Ledungsplan.” Stadsfullmäktige ändrade det föreslagna Ledungshammarsgatan till Ledungsgatan.

(Ledungsrondellen år 2017. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Kvarteret Toppen

Kvarteret Toppen

Kvarteret Toppen i stadsdelen Berget namngavs senast 1912.

Toppen namngavs förmodligen samtidigt som kvarteret Klinten och de båda namnen ansluter säkerligen till de närliggande, äldre kvarteren Fjället och Åsen.

(Kvarteret Toppen på högra sidan av S:t Persgatan. Vykort. Ur Östergötlands museums samlingar)

Hovslagarbacken

Hovslagarbacken

Hovslagarbacken i Svärtinge namngavs den 28 juni 1996.

Vägen har fått namn efter en smedja som drevs mellan åren 1929 och 1956 av smeden Karl Valentin Johansson (1889–1975). Han tillverkade bland annat järnstaket, grindar, vagnshjul och hästskor samt arbetade med hovslageri. Under en kort tid hade han även bensinmack i huset som ännu finns kvar vid Hovslagarbacken.

Gatunamnet var ett förslag från de boende.

Kvarteret Soffan

Kvarteret Soffan

Kvarteret Soffan i Skarphagen namngavs den 27 juni 1956.

Namngrupp ”möbler och husgeråd”.

Kvarteret Skepparen

Kvarteret Skepparen

Kvarteret Skepparen på Saltängen namngavs den 26 juni 1958.

Namnberedningen och drätselkammaren hade föreslagit kvartersnamnet Kolingen, vilket magistraten avslog. Skepparen föreslogs utan motivering, men syftar sannolikt allmänt på alla de skeppare som genom historien funnits i sjöstaden Norrköping. Kolingen är Albert Engströms kanske mest kända figur, och var inspirerad av de hamnbusar Engström sett då han bodde på Saltängen. Skepparen var fram till 1958 ett av sju kvarter som hette Saltängen eftersom de ursprungligen ingått i det stora kvarteret Saltängen.

(Helmers Plåtslageri vid Packhusgatan i kvarteret Skepparen cirka 1950. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)