Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Kvarteret Pannan

Kvarteret Pannan

Kvarteret Pannan i Sylten namngavs den 28 november 1983.

Namngrupp ”industrianknytning”.

Kvarteret Stallet

Kvarteret Stallet

Kvarteret Stallet i Nordantill namngavs den 27 november 1957.

”Stallet minner om att stadens gästgivaregård med tillhörande stall legat i detta kvarter”, heter det i magistratens protokoll. Kvarteret var fram till 1957 en del av grannkvarteret Stjärnan.

(Central Hotell i hörnet Slottsgatan-Vattengränd i kvarteret Stallet (då kvarteret Stjärnan) år 1920. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Hejaklacken

Kvarteret Hejaklacken

Kvarteret Hejaklacken i Såpkullen namngavs den 26 november 2013.

Namngrupp ”sport”. Kvarteren Hejaklacken, Läktaren, Publiken, Supportern och Tränaren namngavs samtidigt och namnen valdes eftersom ”gator och kvarter inom området har namn med sportanknytning”.

(Äldreboendet Albrektsvägen 153 i kvarteret Hejaklacken år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Kvarteret Mjölnaren

Kvarteret Mjölnaren

Kvarteret Mjölnaren i Nordantill var namngivet 1728.

Mjölnaren Tore Persson ägde en av tomterna i kvarteret 1728, och det bedrevs kvarnverksamhet där redan på medeltiden. Vid en arkeologisk utgrävning 2012 påträffades ett kvarnhus med tillhörande kvarnränna som med hjälp av dendrokronologisk analys daterades till 1300-talets första årtionde.

(Västgötegatan med kvarteret Mjölnaren på höger sida. Okänd fotograf. Ur Stiftelsen Gammalt Hantverks samlingar, Norrköpings stadsarkiv)

Odenvägen

Odenvägen

Odenvägen i Krokek namngavs senast 1965.

Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Oden var den främste bland asagudarna och härskare i Valhall – både krigsgud, dödsgud och visdomsgud. Spjutet Gungner, hästen Sleipner och spejarkorparna Hugin och Munin hörde till hans attribut.

Exportgatan

Exportgatan

Exportgatan i Risängen namngavs den 23 november 1961.

Namnet anknyter till områdets egenskap av industriområde.

Nyboms väg

Nyboms väg

Nyboms väg i Tåby på Vikbolandets landsbygd namngavs den 22 november 1995.

Nybom var ett byoriginal som bodde i ett knekttorp. Han försvann spårlöst på 1930-talet men stugan stod kvar ända in på 1950-talet och var bland Tåbyborna känd som ”Nybomskåken”.

Alfbacken

Alfbacken

Alfbacken i Åby namngavs den 21 november 1974.

Namngrupp ”sagovärlden”.

Kvarteret Katten

Kvarteret Katten

Kvarteret Katten i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Industrifastighet i kvarteret Katten år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Kvarteret Prinsen

Kvarteret Prinsen

Kvarteret Prinsen i Östantill var namngivet 1728.

I kvarteret bodde på 1720-talet ”salig Printzens änka” Christine Carnegie (1668–1738), som hade varit gift med Olof Pettersson Printz (1667–1712), kyr­koherde i Drothem i Söderköping. De var båda födda i Norrköping.

Kvarteret skrevs från början Printzen och stavningen borde kanske inte ha modernise­rats eftersom den går tillbaka på ett personnamn.

(Kvarteret Prinsen utmed Knäppingsborgsgatan. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)