I Norrköping invigdes den första synagogan på 1790-talet. Genom det s.k. judereglementet, 1782 hade judar fått rätt att bosätta sig i landets tre största städer: Stockholm, Göteborg och Norrköping – och där utöva sin religion. Byggnaden var belägen vid Södra Strömsgatan (nuvarande Fleminggatan) på en tomt ägd av en av de första judar som bosatte sig i staden: köpmannen Jacob Marcus.

Vid mitten av 1800-talet hade församlingen växt ur den gamla synagogan och 1858 invigdes den nuvarande, med plats för 300 personer. Arkitekt var Carl Ståhl. Huset är uppfört i klassicistiskt stil av slätputsat tegel i två våningar. Dess funktion som gudstjänstlokal markeras i det yttre av en liten kupol och höga stickbågiga fönster.

Vid en renovering 1979 återfick byggnaden sin ursprungliga färgsättning utvändigt; ljusgula fasader och en ljusgrå sockel.

Bebyggelseregistret (Källa: Byggnadsminnen 1978-1988 – Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet, Uppsala: A & W, 1989)

(Foto: Ragnar Öberg (Wikimedia CC-BY-SA-3.0))