Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Reenstiernagatan

Reenstiernagatan

Reenstiernagatan i Enebymo namngavs den 15 december 1955.

Gatan är döpt efter Jacob Reenstierna (cirka 1625–1678) som ägde och bodde i Eneby Pryssgård genom vars ägor gatan löper. Jacob Reenstierna föddes i Westfalen och var bruksägare, industriman, grosshandlare  och skeppsredare. Han kom till Sverige 1647 och köpte 1666 Norrköpings mässingsbruk. I Norrköping drev han även saxsmideri och en klädesfabrik. Han hette Jacob Momma innan han adlades 1669 och var en av donatorerna då Tyska kyrkan byggdes och han begravdes även där.

 

Handelsrondellen

Handelsrondellen

Handelsrondellen i Hageby namngavs den 14 december 2010.

Rondellen ligger vid en av infarterna till köpcentrumet i Hageby.

Katrinebergsvägen

Katrinebergsvägen

Katrinebergsvägen i Ljunga namngavs den 13 december 1971.

Katrineberg var på 1880-talet ett torp på Ljunga bys mark. Västra Vikbolandets kommun köpte 1956 Katrineberg och uppförde här en industrifastighet. Vägen namngavs på begäran av styrelsen för Vikbolandets kommunala industristiftelse.

En rad torp och backstugor runt Ljunga innehåller personnamn och de har förmodligen uppkallats efter den förste innehavaren eller bytt namn när någon annan tagit över.

Kvarteret Knäppingsborg

Kvarteret Knäppingsborg

Knäppingsborg hör till stadens äldsta kvartersnamn från 1728.

Knäppingsborg är en mycket gammal beteckning på bergpartiet vid Strömmens förträngning. Enligt legenden hade en dansk viking vid namn Knäpp intagit klippan vid de sju landsvägarnas passage över Strömmen  och där byggt en borg. Arthur Nordén ansåg att holmens namn, Knäppingen, ursprungligen betydde ”den lilla knappen” eller ”det lilla runda berget”. I kvarteret hade släkten Swartz tobaksfabrik, kvarn och residens.

(Litografi ur boken ”Sveriges industriella etablissementer”, Stockholm 1870–1872)

Kvarteret Björken

Kvarteret Björken

Kvarteret Björken i Nordantill namngavs senast 1729 och då var bokhållaren Johan Björk en av kvarterets tomtägare.

Kvarteret omfattar sedan 1972 även det tidigare kvarteret Höveln.

(Hotell Kullberg på Slottsgatan 119 i nuvarande kvarteret Björken. Vykort)

Relägatan

Relägatan

Relägatan i Slottshagen namngavs den 10 december 2014.

Namngrupp ”bildelar”. Temat ansågs lämpligt för detta ”industriområde med flera fordonsrelaterade verksamheter”.

Gamlebroterrassen

Gamlebroterrassen

Gamlebroterrassen i Nordantill namngavs den 9 december 2021.

Parken, som började anläggas våren 2023, fick sitt namn efter läget vid Gamlebro.

(Illustration: Norrköpings kommun)

Västra Bravikenvägen

Västra Bravikenvägen

Västra Bravikenvägen i Jursla, Kvillinge landsbygd och Händelö namngavs den 8 december 2009.

Vägen leder, via Östra Bravikenvägen, till Bravikens pappersbruk som invigdes 1977 och ägs av Holmen Paper. År 1986 flyttade Holmen all tillverkning från centrala Norrköping ut till Braviken. Vägen hette Bravikenvägen 1982–2009 men namnet ändrades till Västra Bravikenvägen och Östra Bravikenvägen för att undvika förväxling med Bråviksvägen och felkörningar med tung trafik. Det var första gången sedan i princip alla ”väderstrecksnamn” togs bort 1958 som den här typen av namn använts.

(Bravikens pappersbruk. Foto: Lasse Modin, Uppsala)

Skolgatan

Skolgatan

Namnet Skolgatan är känt sedan 1769. Här låg Norrköpings äldsta kända skola redan 1552 i vilken rektor Claudius Bothvidi ensam skötte all undervisning. På 1600-talet var den en av Linköpings stifts tre trivialskolor medan den högre utbildningen i form av gymnasium enbart fanns i Linköping. Efter rysshärjningarna 1719 fick ”Svenska skolan” en tämligen primitiv träbyggnad som 1801 ersattes av en ny skola i sten med fyra klassrum, samlingssal och tjänstebostäder. Den nuvarande S:t Olofsskolan tillkom 1908 och ritades av Carl Bergsten med inspiration av wienerjugend.

(S:t Olofsskolan. Vykort, poststämplat 1922)

Lövdalsvägen

Lövdalsvägen

Lövdalsvägen i Björkalund namngavs den 6 december 2006.

Namnet valdes ”eftersom namnet Lövdalen finns inom området”. Lövdalen var först en backstuga och senare ett torp under gården Skrallen. Den första stugan ersattes av en ny 1817 och 1912 byggdes ännu en  stuga. Sannolikt har man här brukat hämta löv till kreatursfoder.