Kvartersnamnet Asken är känt sedan 1729.

”Växte möjligen någon större ask inom kvadraten. Bland tomtägarna 1728 fanns ingen med namnet Ask eller dess sammansättningar. Måhända fanns någon bemärkt hyresgäst med namn, varifrån kvadratens namn sprungit”, skrev Edward Ringborg i Till Norrköpingskrönikan.

(IOGT:s hus på Garvaregatan 24 i kvarteret Asken år 1923. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)