Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Hoffmans väg

Hoffmans väg

Hoffmans väg i Åby namngavs den 5 december 2007.

Innan bron över Torshagsån byggdes fanns här ett vad som kallades Hoffmans vad. I början av 1600-talet fanns ett torp som kallades Hoffmansvad och var dagsverkstorp under Björnvikens säteri. Fastigheten Hoffmansvad låg kvar ännu 1903. Vilken Hoffman som gett upphov till namnet har inte gått att fastställa.

Rönnebovägen

Rönnebovägen

Rönnebovägen på Vikbolandets landsbygd namngavs den 4 december 2020.

Vägen löper i riktning mot Rönnebo. Det var mark som tillhörde Bråborg och kanske har fått sitt namn av den närbelägna lilla holmen Rönnskär, som omnämns redan på 1700-talet.

Kvarteret Kvarnmottet

Kvarteret Kvarnmottet

Kvarteret Kvarnmottet i Smedby namngavs den 3 december 1990.

Namngrupp ”fjärilar”. Kvarnmottens larver lever av frön, och förekommer ofta i lagerlokaler och bostäder som skadedjur på främst mjöl, pasta, nötter och torkad frukt.

Kvarteret Fiskalsängen

Kvarteret Fiskalsängen

Kvarteret Fiskalsängen i Sylten namngavs den 2 december 1915.

Fiskalsängen låg mellan Syltenberget och Strömmen på 1853 och 1879 års Norrköpingskartor.

(Holmens kaolinmagasin vid Sjötullsgatan i kvarteret Fiskalsängen år 2016)

Kvarteret Kardusen

Kvarteret Kardusen

Den 1 december 1949 namngavs kvarteret Kardusen i Ljura.

Namngrupp ”tobak och eld”. Kvarteren Elddonet, Kardusen, Pipan och Sigillet samt Monopolet i Klingsberg namngavs samtidigt och namnen anknyter till den tobaksodling som bedrevs i området fram till 1947.

Karduspapper var ett enklare, grovt omslagspapper som började användas på 1600-talet. Papperspaketen, så kallade karduser, var alltid fyrkantiga och användes bland annat för att förpacka snus, men även tändstickor, krut och hagel.

Stordammsbron

Stordammsbron

Stordammsbron i stadsdelen Berget namngavs den 30 november 1992.

En gångbro har tidigare funnits från Laxholmen till Kvarnholmen i ungefär samma sträckning som nuvarande Stordammsbron. Denna tidigare gångbro kallades Holmbron och uppfattades alltså som en länk i en längre förbindelse. ”Det kan vara lämpligt att nu införa ett mer särskiljande namn”, skrev arkitekten Måns Hagberg, som tog fram namnförslaget för hela Holmenområdet.

Kvarteret Plinten

Kvarteret Plinten

Den 29 november 1961 namngavs kvarteret Plinten i Ingelsta.

Namngrupp ”elektriska termer”.

(Esselte-Pac på Malmgatan i kvarteret Plinten. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Pannan

Kvarteret Pannan

Kvarteret Pannan i Sylten namngavs den 28 november 1983.

Namngrupp ”industrianknytning”.

Kvarteret Orren

Kvarteret Orren

Kvarteret Orren i Östantill namngavs den 27 november 1957.

Namngrupp ”fåglar”. Kvarteret Lärkan lades ut som ett kvarter på 1870-talet men hade i början av 1900-talet delats i två halvor av Lilla Nygatan (nuvarande Skiljegatan). Den västra delen fick 1957 namnet Orren.

(Hästutställning på Stortorget framför kvarteret Orren år 1902. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Kvarteret Supportern

Kvarteret Supportern

Kvarteret Supportern i Såpkullen namngavs den 26 november 2013.

Namngrupp ”sport”. Kvarteren Hejaklacken, Läktaren, Publiken, Supportern och Tränaren namngavs samtidigt och namnen valdes eftersom ”gator och kvarter inom området har namn med sportanknytning”.