Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Valhallavägen

Valhallavägen

Valhallavägen i Krokek omtalas första gången 1968.

Ingenjören Gösta Lönnqvist på Kolmårdens kommun var med och tog fram gatunamnen i Krokek, och han bodde i ett hus som kallades Valhalla. Vägen bakom det fick därför heta Valhallavägen och är sannolikt upprinnelsen till den stora namngruppen ”fornnordisk mytologi” på orten. Valhall var de fallna krigarnas boning där Oden var hövding.

Orrevallavägen

Orrevallavägen

Orrevallavägen på Vikbolandets landsbygd namngavs den 23 augusti 2006.

Detta är vägen mot Orrevalla. Byn omtalas första gången 1376 och består av fågelnamnet orre och det fornsvenska ordet valder (vall, fält, mark).

Styrmansgatan

Styrmansgatan

Styrmansgatan, som ledde till hamnen och fanns 1769, anses ha fått sitt namn efter de skeppsbefäl som på 1760-talet bodde längs gatan: styrman Johan Lundberg, skeppare Johan Wendler, Samuel Wällande och styrman Haerström. Enligt Norrköpingshistorikern Edward Ringborg vimlade kvarteren Prinsen och Järnstången av skeppare och ”utrikes sjömän”, det vill säga sjöfolk som seglade i utländska vatten.

Kvarteret Kannan

Kvarteret Kannan

Kannan är ett av de äldsta kvartersnamnen från 1728.

I kvarteret ägdes 1728 tre gårdar av mätare, och kanna är ett gammalt svenskt rymdmått de torde ha använt i sitt yrke – ”därav namnet”, slår Arthur Nordén fast. Mätaren Anders Joakimssons tomt (nr 1) upptog ungefär två tredjedelar av kvarteret. Mätare var anställda av staden för att verkställa officiella mätningar av varor som skulle föras in eller säljas där.

(Korsningen Generalsgatan – Prästgatan med kvarteret Kannan till vänster i bild år 1945. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Dalkarlen

Kvarteret Dalkarlen

Kvarteret Dalkarlen i stadsdelen Berget var namngivet 1729.

”Måhända ordlek, anspelande på läget i Dalen, trots att kvadraten tillhörde Bergskvarteret”, spekulerade Edward Ringborg. Även Arthur Nordén är inne på det geografiska läget men utesluter inte att namnet kan komma från de dalkarlar ”som förr användes vid byggen här i staden”.

(Kvarteret Dalkarlen längs S:t Persgatan år 2007. Foto: Harri Blomberg/Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0-migrated)

Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan löpte 1769 längs kvarteret Trädgården (numera Nya torget). I området låg under 1500- och 1600-talen en stor trädgård som hörde till kungsgården Norrköpings hus. På 1640-talet planerades det för byggnadstomter och en stor del av trädgården var då redan bebyggd. På 1760-talet låg här tobaksodlingar bland husen. I det köpebrev från 1660 som nämner ”Drotnings gathen” finns även ”Södhre trädgårdz gatun” med, enligt Fredrik Hertzman.

(Norrköpings brandstation på Trädgårdsgatan år 1897)

Kvarteret Öronmurklan

Kvarteret Öronmurklan

Kvarteret Öronmurklan i Brånnestad namngavs den 18 augusti 1980.

Namngrupp ”svampar”.

Kvarteret Varvet

Kvarteret Varvet

Kvarteret Varvet i Gamla staden hette så redan 1728.

Arthur Nordén ansåg att kvarteret fick namn efter det skeppsvarv som låg där då den franske legationssekreteraren Charles Ogier år 1634 besökte Norrköping: ”Ännu år 1757 upptages i tomtöresrullan ’skeppsbyggeriplats’ på tomt nr 1 i kv. Varvet”.

(Norrköpings lasarett låg åren 1831-1881 vid Fleminggatan i kvarteret Varvet. Foto: Jan Ainali, Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0)

Kvarteret Råttan

Kvarteret Råttan

Kvarteret Råttan i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Den före detta yrkesskolan Hammarskolan i korsningen Hammargatan-Torsgatan i kvarteret Råttan år 2023. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Kvarteret Apelgården

Kvarteret Apelgården

Kvarteret Apelgården i Söderstaden namngavs den 15 augusti 1975.

Intill kvarteret låg på 1800-talet handelsträdgården Fridtuna, grundad av trädgårdsmästaren Wilhelm Leykauf (1819–1882). Han odlade fram Fridtunaäpplet, en höstsort som var vanlig i Norrköpingstrakten. (Se även kvarteret Stora Fridtuna.)

(Förskolan Fridtunatäppan vid Hagebygatan i kvarteret Apelgården. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)