Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Norra Grytsgatan

Norra Grytsgatan

Norra Grytsgatan är känd sedan 1879 och löper till kvarteret Gryt. Där fanns Gryts kvarn redan 1487 och den stod kvar ännu 1719. I början av 1800-talet köpte Lars Johan Söderberg och Janne Arosenius kvarntomten och uppförde en modern yllefabrik här. Firman Söderberg & Arosenius blev snabbt Norrköpings största industri och Sveriges största ylletillverkare. Senare köpte Norrköpings Bomullsväfveri tomten för att bygga ett nytt spinneri och Tuppens stora fabriksbyggnad stod således klar 1861. Namnet Gryt sägs ha kommit av ett gryt – det vill säga stenkummel eller stenröse – som funnits här.

Norra och Södra Grytsgatan var vid sidan av Promenaderna de enda gator som fick behålla väderstrecksnamn 1958. Anledningen var att man planerade att ersätta gatorna med industrikvarter, men så blev aldrig fallet. Västra Grytsgatan är känd sedan 1848. Den hette då enbart Grytsgatan och löpte ända upp till S:t Persgatan. Namnet togs bort genom en stadsplaneändring 1964, men en stump av gatan finns fortfarande kvar – mellan de yngre Norra och Södra Grytsgatan.

Kvarteret Remmaren

Kvarteret Remmaren

Kvarteret Remmaren på Händelö namngavs den 9 april 1973.

Namngrupp ”sjömärken”. En remmare är ett större, flytande sjömärke bestående av en upprättstående stång.

Kvarteret Storgatan

Kvarteret Storgatan

Kvarteret Storgatan i Gamla staden var namngivet 1728.

Detta märkliga kvartersnamn kanske kommer sig av att kvarteret skapades då Storgatan (senare kallad Drottninggatan) drogs fram mellan Saltängsbron och Södertull på 1640-talet, rakt genom den medeltida, oregelbundna stadsplanen.

(Kvarteret Storgatan vid korsningen Drottninggatan – Nya Rådstugugatan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Knallvägen

Knallvägen

Knallvägen i Jursla namngavs den 7 april 1967.

Namnet syftar sannolikt på ”bergsknalle” eftersom vägen ligger i sluttningen ner från den stora Kvillingeförkastningen och namngavs samtidigt som intilliggande Rullstensvägen.

Orangerigatan

Orangerigatan

Orangerigatan fick förmodligen sitt namn av att den löper genom det som var trädgården vid Louis De Geers palats, ”Stenhuset”, som uppfördes åren 1627–1646 och var dåtidens praktfullaste privathus i Norrköping. Huset eldhärjades 1711. Enligt 1766 års mantalslängd användes kvarteret Stenhuset som tobaksplantage. Gatan finns med på 1848 års karta för första gången.

Granhagsvägen

Granhagsvägen

Granhagsvägen i Skärblacka nämns första gången i kommunala handlingar 1970.

Vägen har fått namn efter Granhagens villasamhälle. Granhagen var ett statarboställe som uppges ha byggts på 1850-talet söder om Ljusfors gård. Det var senare arbetarbostad åt anställda vid Ljusfors pappersbruk. I området etablerades under 1920-talet ett villaområde som fick namn efter bostället.

Vägen förlängdes 1970 med Stenkullavägen och Östanvägen.

Västerbyholmsvägen

Västerbyholmsvägen

Västerbyholmsvägen på Händelö namngavs den 4 april 2012.

Vägen leder till Västerbyholms gård. Gården, som ursprungligen kallats Västerby, ”den västra gården”, har namngetts utifrån sitt läge väster om Händelö gård. Den nämns vid 1400-talets slut, men utvidgades till storgods först omkring mitten av 1500-talet då gården kom i Somme-ättens ägo. Statusförändringen markerades genom tillägg av ändelsen -holm (första gången 1576). Västerby var på medeltiden en av Händelös tre byar.

Dagens säteribyggnad uppfördes på 1700-talet och gården är i dag behandlingshem för missbrukare.

Kvarteret Råttan

Kvarteret Råttan

Kvarteret Råttan i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.

Dianavägen

Dianavägen

Dianavägen i Krokek omtalas första gången 1970.

Bakgrunden till namnet är oklar och det kan vara så att namngivarna i Kolmårdens kommun gjort ett misstag genom att blandat ihop de olika gudakretsarna. Medan tolv vägar i Krokek har namn hämtade ur den fornnordiska mytologin är Diana ensam romersk gudinna.

Kvarteret Börsen

Kvarteret Börsen

Kvarteret Börsen i Skarphagen namngavs den 1 april 2003. 

Namngrupp ”banktermer”.

(Kättsättersgatan 1-11 i Kvarteret Börsen. 3D-bild från Google Maps)