Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Västra Bravikenvägen

Västra Bravikenvägen

Västra Bravikenvägen i Jursla, Kvillinge landsbygd och Händelö namngavs den 8 december 2009.

Vägen leder, via Östra Bravikenvägen, till Bravikens pappersbruk som invigdes 1977 och ägs av Holmen Paper. År 1986 flyttade Holmen all tillverkning från centrala Norrköping ut till Braviken. Vägen hette Bravikenvägen 1982–2009 men namnet ändrades till Västra Bravikenvägen och Östra Bravikenvägen för att undvika förväxling med Bråviksvägen och felkörningar med tung trafik. Det var första gången sedan i princip alla ”väderstrecksnamn” togs bort 1958 som den här typen av namn använts.

(Bravikens pappersbruk. Foto: Lasse Modin, Uppsala)

Skolgatan

Skolgatan

Namnet Skolgatan är känt sedan 1769. Här låg Norrköpings äldsta kända skola redan 1552 i vilken rektor Claudius Bothvidi ensam skötte all undervisning. På 1600-talet var den en av Linköpings stifts tre trivialskolor medan den högre utbildningen i form av gymnasium enbart fanns i Linköping. Efter rysshärjningarna 1719 fick ”Svenska skolan” en tämligen primitiv träbyggnad som 1801 ersattes av en ny skola i sten med fyra klassrum, samlingssal och tjänstebostäder. Den nuvarande S:t Olofsskolan tillkom 1908 och ritades av Carl Bergsten med inspiration av wienerjugend.

(S:t Olofsskolan. Vykort, poststämplat 1922)

Lövdalsvägen

Lövdalsvägen

Lövdalsvägen i Björkalund namngavs den 6 december 2006.

Namnet valdes ”eftersom namnet Lövdalen finns inom området”. Lövdalen var först en backstuga och senare ett torp under gården Skrallen. Den första stugan ersattes av en ny 1817 och 1912 byggdes ännu en  stuga. Sannolikt har man här brukat hämta löv till kreatursfoder.

Hoffmans väg

Hoffmans väg

Hoffmans väg i Åby namngavs den 5 december 2007.

Innan bron över Torshagsån byggdes fanns här ett vad som kallades Hoffmans vad. I början av 1600-talet fanns ett torp som kallades Hoffmansvad och var dagsverkstorp under Björnvikens säteri. Fastigheten Hoffmansvad låg kvar ännu 1903. Vilken Hoffman som gett upphov till namnet har inte gått att fastställa.

Rönnebovägen

Rönnebovägen

Rönnebovägen på Vikbolandets landsbygd namngavs den 4 december 2020.

Vägen löper i riktning mot Rönnebo. Det var mark som tillhörde Bråborg och kanske har fått sitt namn av den närbelägna lilla holmen Rönnskär, som omnämns redan på 1700-talet.

Kvarteret Kvarnmottet

Kvarteret Kvarnmottet

Kvarteret Kvarnmottet i Smedby namngavs den 3 december 1990.

Namngrupp ”fjärilar”. Kvarnmottens larver lever av frön, och förekommer ofta i lagerlokaler och bostäder som skadedjur på främst mjöl, pasta, nötter och torkad frukt.

Kvarteret Fiskalsängen

Kvarteret Fiskalsängen

Kvarteret Fiskalsängen i Sylten namngavs den 2 december 1915.

Fiskalsängen låg mellan Syltenberget och Strömmen på 1853 och 1879 års Norrköpingskartor.

(Holmens kaolinmagasin vid Sjötullsgatan i kvarteret Fiskalsängen år 2016)

Kvarteret Kardusen

Kvarteret Kardusen

Den 1 december 1949 namngavs kvarteret Kardusen i Ljura.

Namngrupp ”tobak och eld”. Kvarteren Elddonet, Kardusen, Pipan och Sigillet samt Monopolet i Klingsberg namngavs samtidigt och namnen anknyter till den tobaksodling som bedrevs i området fram till 1947.

Karduspapper var ett enklare, grovt omslagspapper som började användas på 1600-talet. Papperspaketen, så kallade karduser, var alltid fyrkantiga och användes bland annat för att förpacka snus, men även tändstickor, krut och hagel.

Stordammsbron

Stordammsbron

Stordammsbron i stadsdelen Berget namngavs den 30 november 1992.

En gångbro har tidigare funnits från Laxholmen till Kvarnholmen i ungefär samma sträckning som nuvarande Stordammsbron. Denna tidigare gångbro kallades Holmbron och uppfattades alltså som en länk i en längre förbindelse. ”Det kan vara lämpligt att nu införa ett mer särskiljande namn”, skrev arkitekten Måns Hagberg, som tog fram namnförslaget för hela Holmenområdet.

Kvarteret Plinten

Kvarteret Plinten

Den 29 november 1961 namngavs kvarteret Plinten i Ingelsta.

Namngrupp ”elektriska termer”.

(Esselte-Pac på Malmgatan i kvarteret Plinten. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)