Kvarteret Bladet i Nordantill var namngivet 1729.

Rådmannen Elias Westerblad ägde två tomter i kvarteret 1728 och kan ha gett upphov till namnet. Han var vice häradshövding när han 1709 gifte sig med Helena de Gomsez, dotter till den Amsterdamfödde brukspatronen på Grytgöls bruk, Tobias de Gomsez. År 1725 valdes Westerblad till rådman i Norrköping, dit han flyttade från Risinge församling.

(Kvarteret Bladet utmed Luntgatan år 1958. Foto: Gustaf Bertil Larsson. Ur Östergötlands museums samlingar)