Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Lyckåsvägen

Lyckåsvägen

Den 25 januari 1979 namngavs Lyckåsvägen i Klingstad, Kvillinge landsbygd.

Vägen fick sitt namn efter gårdsnamnet Lyckås på fastigheten Klingstad 3:3.

Husebygatan

Husebygatan

Den 23 januari 1947 namngavs Husebygatan i Oxelbergen.

Gatan är namngiven efter byn Huseby som enligt dokument från 1400-talet tycks ha legat inom Norrköpings stads nuvarande område.

Apelgatan

Apelgatan

Den 22 januari 1942 namngavs Apelgatan i Haga.

I närheten låg Taborsbergs Koloniträdgårdar och därför hämtades gatunamnen här från ”områden, som stå i samband med koloniträdgårdarnas verksamhet.”

Kvarteret Gräsanden

Kvarteret Gräsanden

Kvarteret Gräsanden i Saltängen namngavs senast 1862.

Namngrupp ”sjöfåglar”. När Saltängen under 1800-talets andra hälft utvidgades med 27 kvarter öster om Varvsgatan fick 24 av dem namn efter sjö-, träsk- och kärrfåglar ”vilka permanent eller sporadiskt besökt sankmarkerna på Skeppsholmen, Bregsholmen samt vassmarkerna omkring strömmen och Gästgivarehagen”, skrev Edward Ringborg.

Kvarteret Markattan

Kvarteret Markattan

Kvarteret Markattan i Gamla staden var namngivet 1728.

Enligt en tradition som levde kvar i början av 1800-talet ska kvarteret ha fått sitt namn av apoteket Kronan som 1720–1758 innehades av apotekare Justi­nus Henrik Nauman. ”Möjligen höll han till kundernas fägnad och apotekets annons någon markatta till beskådande”, skriver Edward Ringborg. Eftersom det finns en rad andra 1700-talskvarter med djurnamn kan det i stället röra sig om en namngrupp (se kvarteret Duvan).

(Foto i en broschyr från Svenska Handelsbanken rörande nybyggnaden av bankhuset på Drottninggatan i kvarteret Markattan år 1969. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.