Kvarteret Klockan i stadsdelen Berget var namngivet 1729.

Krongjutarmästaren Magnus Hultman (ca 1685–1764) var 1728 ägare till kvarterets tomt nr 3 och 6 och göt där kyrkklockor och ljuskronor. Över 80 kyrkklockor gjutna av Hultman är kända och hans stora ljuskrona med 40 ljus från 1740 hänger ännu i S:t Olai kyrka. I slutet av 1700-talet återupptog klockgjutaren Anders Billsten (1752–1811) traditionen att gjuta klockor i kvarteret Klockan. Senare låg här Öhmanska klock- och ljuskronegjuteriet.

(Gamla gymnastikhuset vid Nygatan i kvarteret Klockan år 2012. Foto: Ragnar Öberg/Wikimedia CC-BY-SA-3.0)