Sedan 1926 har Carl Johans park av prytts av kaktusplanteringar med motiv som hyllat och uppmärksammat olika jubilarer.

2023: Norrköpings Basketklubb 60 år
2022: Tropicarium 50 år
2021: Pingstkyrkan 100 år
2020: Norrköpings Skidklubb 125 år
2019: Norrköpings Kappsimningsklubb 100 år
2018: Högre Allmänna Läroverket/De Geergymnasiet 150 år
2017: Synskadades Riksförbund Norrköping 100 år
2016: Borgia Norrköping Bandyklubb 75 år
2015: Kolmårdens djurpark 50 år
2014: Filmföreningen Flimmer 60 år
2013: Konstmuseet 100 år
2012: Norrköpings symfoniorkester 100 år
2011: SKTF 75 år
2010: Rådhuset 100 år
2009: Holmen 400 år
2008: Norrköpings Tidningar 250 år
2007: Norrköpings Hamn och Stuveri AB 100 år
2006: Konst och Industriutställningen i Norrköping 100 år
2005: Folkbladet 100 år
2004: Spårvägen i Norrköping 100 år
2003: Idrottsklubben Sleipner 100 år
2002: Barnomsorgsutbildningen i Norrköping 100 år
2001: Sveriges Filatelistförening i Norrköping 100 år
2000: Gustaf IV Adolf 200-jubileum av kröningen
1999: J.Ringborg AB 200 år
1998: LO-sektionen i Norrköping 100 år
1997: IFK Norrköping 100 år
1996: Hyresgästföreningen 75 år
1995: Förenta Nationerna 50 år
1994: Norrköpings Byggmästareförening 100 år
1993: Sjökarteväsendet 350 år
1992: Friluftsfrämjandet 100 år
1991: Skepparesociteten 350 år
1990: Hantverket i Norrköping 200 år
1989: Socialdemokratiska Arbetarpartiet 100 år
1988: Norrköpings Polytekniska förening 100 år
1987: Svea Choklad 100 år
1986: Posten 350 år
1985: Norrköpings Nykterhetsförbund 100 år
1984: Norrköping 600 år
1983: Norrköpings Tidningar 225 år
1982: Svenska Scoutrörelsen 75 år
1981: Internationella handikappåret
1980: Svenska Kommunalarbetareförbundet 70 år
1979 Spårvägen 75 år
1978 Norrköpings Gymnastikförening 100 år
1977 Bråvikens Segelsällskap 75 år
1976 Välkomsthälsning till statliga verken
1975 S:t Olof
1974 KF 75 år
1973 LO 75 år
1972 IFK Norrköping 75 år
1971 Fackliga Centralorganisationen i Norrköping 50 år
1970 Europeiska naturvårdsåret
1969 ABF-avdelningen i Norrköping 50 år
1968 Caravan Clubs världsrally i Norrköping
1967 Högertrafikens genomförande i Sverige
1966 100-årsminnet av första järnvägsförbindelsen
1965 Blomsterstaden Norrköping
1964 Norrköpingsutställningen NU-64
1963 S.t Olof
1962 Lindökanalen öppnad
1961 Manus 50 år
1960 Norrköpings Arbetareförening 100 år
1959 Norrköpings AIS 50 år
1958 Norrköpings Tidningar 200 år
1957 Tekniska Gymnasiet 100 år
1956 Statens Järnvägar 100 år
1955 Östergötlands Folkblad
1954 Holmens Bruks och Fabriks AB 100 år
1953 IK Sleipner 50 år
1952 Tuppens bomullsväveri 100 år
1951 Gasverket 100 år
1950 Brandkåren 75 år
1949 Byggnadsavdelningen 50 år
1948 Gustaf V 90 år
1947 IFK Norrköping 50 år
1946 S.t Olof
1945 Flyget F 13
1944 Norrköping Skyttegille 75 år
1943 Gustaf V 85 år
1942 Lilla riksvapnet
1941 Lilla riksvapnet
1940 Försvarsnålen
1939 Per-Henrik Ling 100-årsminne
1938 Gustaf V 80 år
1937 Fantasimönster
1936 Fantasimönster
1935 Fantasimönster
1934 Norrköpings gamla stadsvapen
1933 Norrköpings gamla stadsvapen
1932 Norrköpings gamla stadsvapen
1931 Norrköpings gamla stadsvapen
1930 Norrköpings gamla stadsvapen
1929 Norrköpings gamla stadsvapen
1928 Norrköpings gamla stadsvapen
1927 Fantasimönster
1926 Fantasimönster