Högre Allmänna Läroverket/De Geergymnasiet 150 år

”Som Norrköpings första gymnasieskola har De Geergymnasiet utbildat generationer av Norrköpingsbor sedan den öppnades 1868. De Geergymnasiet har sedan dess stått för kunskap, kultur och kreativitet vilket känns lika aktuellt i dag som då.

Genom bland annat sina estetiska och humanistiska utbildningar bidrar De Geergymnasiet till utvecklingen av kulturstaden Norrköping. På De Geergymnaiset ges eleverna möjlighet att från grunden vara med och påverka, förändra och tänka nytt.

Tillgången till bra skolor i Norrköping är även en viktig framgångsfaktor för stadens attraktivitet. Bra skolor kan vara avgörande inför ett beslut att byta bostadsort och är av stor betydelse vid företagsetableringar och för företag som redan finns och verkar i Norrköping. Bra skolor attraherar även kompetent personal som i sin tur är med och bidrar till en fortsatt god utveckling framåt.”

Kaktusplanteringarna från och med 1926