Synskadades Riksförbund Norrköping 100 år

”Med syfte att vara en kamratförening och stödja varandra socialt har arbetet i intresseorganisationen övergått till att bevaka de synskadades behov och intressen i samhället. Fortfarande i ett gott kamratskap med de föreningen samarbetar med.

Föreningen i Norrköping är en av landets äldsta blindföreningar och idag utför De synskadades riksförbund internationella samarbeten för att värna om alla människors lika värde.

2017 fyller föreningen 100 år och de hyllas i kaktusplanteringen för sitt ideella arbete både i Norrköping och nationellt.”

Kaktusplanteringarna från och med 1926