Gröndalen

Torvfabrik i Östra Eneby socken, taxeringsvärde 6 200 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Gäverstad

By i Borg och Löts socken nära Eksunds järnvägsstation. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Hageby

Gård i S:t Johannes socken sydost om Norrköping. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Hagsäter

Gård i Borg och Löts socken under Löfstad. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Heljetorp

Gård i Borg och Löts socken, nära sjön Asplången. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Hillerstad

By i Östra Eneby socken, vid sjön Glan. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)