Gård i Borg och Löts socken, nära sjön Asplången.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)