Gård i Borg och Löts socken under Löfstad.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)