Himmelstalund

Herrgård i Östra Eneby socken, vid Motala ström strax väster om Norrköping, 1 1/2 mantal, taxeringsvärde 100 000 kronor. Himmelstalunds fordom mycket ansedda hälsobrunn är numera föga besökt. Byggnaderna är taxerade till 6 000 kr. Källa: Rosenbergs...

Hårstorp

Gård i S:t Johannes socken under Borg i Borgs socken. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Hälleberga

By i Östra Eneby socken. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Händelö

Herrgård i S:t Johannes socken, vid Motala ströms utlopp i Bråviken; 2 mantal, med Melby 1/2, tillsammans taxerade till 90 000 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Häradsudden

Gård i Borg och Löts socken. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Högby

Gård i Borg och Löts socken. Ägs under Finspång. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)