By i Borg och Löts socken nära Eksunds järnvägsstation.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)