Eksund

Järnvägs-, post- och telegrafstation vid Östra stambanan, belägen på Motala ströms södra sida vid hennes utlopp ur Glan, 0,7 mil väster om Norrköping och 17,8 mil sydväst om Stockholm. Ångbåtsförbindelse på Glan med Finspång. Nära stationen och liksom denna, i Borg...

Finnstad

Herrgård i Borg och Löts socken, söder om Eksunds järnvägsstation, 2 1/2 mantal, lydande under Löfstad. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Fiskeby

Järnvägs- och poststation vid Östra stambanan och Motala ström, 0,5 mil väster om Norrköping, nära Glan. Här märks ett ansenligt pappersbruk, taxerat till 200 000 kronor, varjämte samma bolag äger betydliga ålfisken och en till 11 350 kronor uppskattad utjord....

Fyrby

By i Östra Eneby socken vid kyrkan och Östra stambanan. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Gamla Ö

Gård i S:t Johannes socken. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Grimstad

Gårdar i Östra Eneby och Kvillinge socknar vid Östra stambanan och Ringstad, varunder de lyder. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)