Stenhuset på Saltängen

Stenhuset på Saltängen

Åren 1627–1630 och 1642–1646 lät Louis De Geer uppföra ett stort palats av sten, som blev dåtidens praktfullaste privathus i Norrköping. Hans bostadshus med chefskontor hade en hög sockel och en källare av holländskt tegel i gult och rött. År 1711 brandhärjades De...
W-Sexhuset

W-Sexhuset

Det s.k. W-Sexhuset i Norrköping är enligt uppgift byggt 1760 efter ritningar av byggmästaren J. F. Fehmer och tillbyggt mot väster 1806. Omkring 1851 skedde ännu en ombyggnad som även inbegrep dekorering av fasaden, troligen efter ritningar av stadsarkitekt Carl...

Vänortsparken

Den 25 mars 1976 namngavs Vänortsparken på Saltängen. Parken tillkom för att påminna om Norrköpings fem vänorter. Dessa var 1976 Esslingen am Neckar i Västtyskland, Kópavogur på Island, Odense i Danmark, Tammerfors i Finland och Trondheim i Norge. Kommunstyrelsen...