Åren 1627–1630 och 1642–1646 lät Louis De Geer uppföra ett stort palats av sten, som blev dåtidens praktfullaste privathus i Norrköping. Hans bostadshus med chefskontor hade en hög sockel och en källare av holländskt tegel i gult och rött.

År 1711 brandhärjades De Geers hus, men dess välvda källarvåning ingår i den nuvarande byggnaden. Denna uppfördes 1784 av murmästaren Johan Fredric Fehmer och är byggd av timmer med reveterade fasader. Takkuporna tillkom 1920.

Källa: Byggnadsminnen 1961–1978 – Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm 1981

(Foto: Bengt Oberger/Wikimedias Commons CC BY-SA 3.0)